Dofinansowanie PFRON, PCPR

Osoby niepełnosprawne, zmuszone do zakupu urządzenia niwelującego bariery architektoniczne, mogą skorzystać z dofinansowania (PCPR, PFRON) dostępnego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowania te mają na celu, pomoc osobom niepełnosprawnym w dalszej aktywności życiowej i zawodowej, poprawić ich standard życia oraz zwiększyć poziom integracji społecznej. Ubiegać się można zarówno o pomoc na zakup różnych urządzeń (krzeseł schodowych, platform schodowych, podnośników pionowych, wózków itp.) jak i na ich montaż oraz prace budowlane (w tym również likwidację progów, montaż uchwytów, drzwi przesuwnych itd.)

Uzyskanie dofinansowania, jest możliwe przez złożenie odpowiedniej dokumentacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), zlokalizowanym w miejscu zameldowania wnioskodawcy.

Istnieje również możliwość, niezależnego ubiegania się o dofinansowanie w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy, które również posiadają środki na pomoc osobom niepełnosprawnym.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie PCPR, PFRON?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • rodzaj ich niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych i jest potwierdzony aktualnym, ważnym 3 miesiące od daty wystawienia zaświadczeniem lekarskim;
  • posiadają stałe zameldowanie w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych;
  • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego jeśli taka zgoda jest potrzebna.


Wysokość dofinansowania może być różna, maksymalnie do 80% inwestycji lub wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *